แจ้งเรื่องร้องเรียน
E-Learning
ทรงพระเจริญ
Urban Forest Trang
Urban Forest Satun

สำนักงานทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ 7

QR สำนักงานทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ 7

จัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศสำนักงานบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ 7 เรื่อง ขายทอดตลาดพัสดุชำรุด เสื่อมสภาพ หรือไม่จำเป็นต้องใช้ในราชการต่อไป

กำหนดวัน เวลา และสถานที่ขายทอดตลาด ในวันที่ 30 กันยายน 2559 เวลา 10.30 น. ณ ห้องประชุมสำนักงานบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ 7 เลขที่ 16 ถนนป่าไม้ ต.กันตัง อ.กันตัง จ.ตรัง

อ่านต่อ
ประกาศสถานีพัฒนาทรัพยากรป่าชายเลนที่ 40 (บางสัก ตรัง) เรื่อง การขายทอด..

กำหนดวัน เวลา และสถานที่ขายทอดตลาด ในวันที่ 26 กัน..

ประกาศสถานีพัฒนาทรัพยากรป่าชายเลนที่ 32 (ย่านตาขาว ตรัง) เรื่อง การขาย..

กำหนดวันเวลา และสถานที่ขายทอดตลาดในวันที่ 19 กันยา..

ประกาศสถานีพัฒนาทรัพยากรป่าชายเลนที่ 31 (สิเกา ตรัง) เรื่อง การขายทอดต..

กำหนดวัน เวลา และสถานที่ขายทอดตลาด ในวันที่ 26 กัน..

ประกาศสถานีพัฒนาทรัพยากรป่าชายเลนที่ 35 (เจ๊ะบิลัง สตูล) เรื่อง ขายทอด..

กำหนดวัน เวลา และสถานที่ขายทอดตลาด ในวันอังคารที่ ..

ประกาศสถานีพัฒนาทรัพยากรปาชายเลนที่ 37 (ทุ่งหว้า สตูล) เรื่อง การขาย..

กำหนดวัน เวลา และสถานที่ขายทอดตลาดในวันที่ 21 กันย..