สื่อประชาสัมพันธ์ SDGs
แจ้งเรื่องร้องเรียน
วีดิทัศน์ประชาสัมพันธ์ยับยั้งเชื้ไวรัสโคโรนา 2019
E-Learning
ทรงพระเจริญ
Urban Forest Trang
Urban Forest Satun

สำนักงานทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ 7

QR สำนักงานทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ 7

จัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเช่าเวที และเครื่องเสียงพร้อมติดตั้ง ในการดำเนินกิจกรรมโครงการปลูกป่าชายเลนเฉลิมพระเกียรติฯ

สำนักงานบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ 10 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเช่าเวที และเครื่องเสียงพร้อมติดตั้ง โครงการปลูกป่าชายเลนเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มหาวชิราลงก..

อ่านต่อ
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างงานปลูกป่าชายเลน ท้องที่จังหวัดต..

สำนักงานบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ 1..

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมบำรุงยานพาหนะและขนส่ง หมายเลขทะเบียน ก..

สำนักงานบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ ๑..

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา แจ้งซ่อมแอร์รถยนต์ราชการ หมายเลขทะเบียน ๑๐๐๒ ต..

สำนักงานบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ ๑..

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อหมึกพิมพ์ ซึ่งใช้ประจำส่วนอนุรักษ์ทรัพยากร..

สำนักงานบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ 1..

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมบำรุงยานพาหนะและขนส่ง หมายเลขทะเบียน ก..

สำนักงานบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ 1..

ประกาศผู้ขนะการเสนอราคา จ้างซ่อมบำรุงยานพาหนะ หมายเลขทะเบียน กต 3153 ต..

สำนักงานบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชาฝั่งที่ ๑๐..