สื่อประชาสัมพันธ์ SDGs
แจ้งเรื่องร้องเรียน
วีดิทัศน์ประชาสัมพันธ์ยับยั้งเชื้ไวรัสโคโรนา 2019
E-Learning
ทรงพระเจริญ
Urban Forest Trang
Urban Forest Satun

สำนักงานทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ 7

QR สำนักงานทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ 7

จัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศผู้ขนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการจัดทำทบทวนนโยบายและแผนบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งจังหวัดตรังและจังหวัดสตูล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

สำนักงานบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชาฝั่งที่ ๑๐ ประกาศผู้ขนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการจัดทำทบทวนนโยบายและแผนบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งจังหวัดตรังและจังหวัดสตูล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง จำนวน ๑ รายการ ได้แก่ นายจต..

อ่านต่อ
ประกาศผู้ขนะการเสนอราคา ซ่อมบำรุงรักษารถยนต์ราชการหมายเลทะเบียน ๗กฉ ๗๓..

สำนักงานบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชาฝั่งที่ ๑๐..

ประกาศผู้ขนะการเสนอราคา ซื้อนำมันเชื้อเพลิง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

สำนักงานบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชาฝั่งที่ ๑๐..

ประกาศผู้ขนะการเสนอราคา จ้างตรวจสภาพรถยนต์ราชการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ขนะการเสนอราคา จ้างตรวจสภาพรถยนต์ราชการ โ..

ประกาศผู้ขนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุก่อสร้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ขนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุก่อสร้าง โดยวิธีเ..

ประกาศผู้ขนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ขนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุ โดยวิธีเฉพาะเจาะ..

ประกาศผู้ขนะการเสนอราคา ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ขนะการเสนอราคา ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิง โดยวิ..