สื่อประชาสัมพันธ์ SDGs
แจ้งเรื่องร้องเรียน
วีดิทัศน์ประชาสัมพันธ์ยับยั้งเชื้ไวรัสโคโรนา 2019
E-Learning
ทรงพระเจริญ
Urban Forest Trang
Urban Forest Satun

สำนักงานทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ 7

QR สำนักงานทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ 7

จัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศผู้ขนะการเสนอราคา จ้างซักผ้าเวสลุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ผู้ได้รับการคัดเลือกจ้างซักผ้าเวสลุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง จำนวน ๔ รายการ ได้แก่ นางจุฑามาศ โชติมณีกาญจน์

อ่านต่อ
ประกาศผู้ขนะการเสนอราคา จ้างซ่อมจอคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ผู้ได้รับการคัดเลือกจ้างซ่อมจอคอมพิวเตอร์ จำนวน ๒ ..

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมบำรุงรักษารถยนต์ราชการ หมายเลขทะเบียน ก..

ผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมบำรุงรักษารถยนต์ราชการ หม..

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อจัดจ้างล้างอัดฉีดรถยนต์ราชการ หมายเลขทะ..

ผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อจัดจ้างล้างอัดฉีดรถยนต์รา..

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อจัดจ้างล้างอัดฉีดรถยนต์ราชการ หมายเลขทะ..

ผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อจัดจ้างล้างอัดฉีดรถยนต์รา..

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมเครื่องพริ้นเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมเครื่องพริ้นเตอร์ โดยวิธ..

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการบุคคลภายนอกเพื่อช่วยเจ้าหน้าที่ปฏ..

ผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการบุคคลภายนอกเพื่อช่ว..