ประชุมรัฐสภาภาคพื้นเอเซียและแปซิฟิก ครั้งที่ 30
แจ้งเรื่องร้องเรียน
E-Learning
ทรงพระเจริญ
Urban Forest Trang
Urban Forest Satun

สำนักงานทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ 7

QR สำนักงานทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ 7

จัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างดำเนินการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ โครงการ/กิจกรรม/งาน ของหน่วยงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ผู้ชนะการเสนอราคา จ้างดำเนินการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ โครงการ/กิจกรรม/งาน ของหน่วยงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ได้แก่ ร้านหนังสือพิมพ์ข่าวเมืองตรัง

อ่านต่อ
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ได้..

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมเครื่องสแกนเนอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมเครื่องสแกนเนอร์ โดยวิธี..

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจ..

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างล้างเครื่องปรับอากาศประจำสำนักงานบริหารจัด..

ผู้ชนะการเสนอราคา จ้างล้างเครื่องปรับอากาศประจำสำน..

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำตรายาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำตรายาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ..

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างดำเนินการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ โครงการ/กิจก..

ผู้ชนะการเสนอราคา จ้างดำเนินการเผยแพร่ประชาสัมพันธ..