ประชุมรัฐสภาภาคพื้นเอเซียและแปซิฟิก ครั้งที่ 30
แจ้งเรื่องร้องเรียน
E-Learning
ทรงพระเจริญ
Urban Forest Trang
Urban Forest Satun

สำนักงานทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ 7

QR สำนักงานทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ 7

จัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ได้แก่ บริษัทตรังจังหวัดพาณิชย์ จำกัด

อ่านต่อ
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิง โดยวิธ..

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้าเหมาบริการบุคคลภายนอกเพื่อช่วยเจ้าหน้าที่ปฏิ..

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้าเหมาบริการบุคคลภายนอกเพื..

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุก่อสร้าง โดยวิธีจำเพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุก่อสร้าง โดยวิธีจ..

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำป้า่ยไวนิล โดยวิธีจำเพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำป้า่ยไวนิล โดยวิธีจำ..

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาเอกชนปฏิบัติงานโครงการตรวจสอบแปลงที่ดิน..

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาเอกชนปฏิบัติงานโครง..

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว โดยวิธีจำเพาะเจาะจง

ผู้ได้รับการคัดเลือก ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว โดยวิ..