ลงนามถวายพระพรออนไลน์
ประชุมรัฐสภาภาคพื้นเอเซียและแปซิฟิก ครั้งที่ 30
แจ้งเรื่องร้องเรียน
E-Learning
ทรงพระเจริญ
Urban Forest Trang
Urban Forest Satun

สำนักงานทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ 7

QR สำนักงานทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ 7

จัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมหลังคาบ้านพักข้าราชการ หลังที่ ๒๑ โดยวิธีจำเพาะเจาะจง

ผู้ได้รับการคัดเลือก จ้างซ่อมหลังคาบ้านพักข้าราชการ หลังที่ ๒๑ โดยวิธีจำเพาะเจาะจง จำนวน ๒ รายการ ได้แก่ นายไวยเทพ แดงเวชงาม

อ่านต่อ
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างดำเนินการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ โครงการ/กิจก..

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างดำเนินการเผยแพร่ประชาส..

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ผู้ได้รับการคัดเลือกซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว โดยวิธ..

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อน้ำมันเชื่อเพลิง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ผู้ได้รับการคัดเลือก ซื้อน้ำมันเชื่อเพลิง โดยวิธีเ..

ประกาศผู้ชนะการประกวดราคา ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ผู้ได้รับการคัดเลือก ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว โดยวิ..

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมบำรุงยานพาหนะ(เปลียน MAIN BOARD) หมายเ..

ผู้ได้รับการคัดเลือกในการจ้างซ่อมบำรุงยานพาหนะ(เปล..

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมบำรุงรถยนต์ราชการหมายเลขทะเบียน กต 315..

ผู้ได้รับการคัดเลือกในการจ้างซ่อมบำรุงรถยนต์ราชการ..