ลงนามถวายพระพรออนไลน์
ประชุมรัฐสภาภาคพื้นเอเซียและแปซิฟิก ครั้งที่ 30
แจ้งเรื่องร้องเรียน
E-Learning
ทรงพระเจริญ
Urban Forest Trang
Urban Forest Satun

สำนักงานทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ 7

QR สำนักงานทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ 7

จัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (หมีก) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ผู้ได้รับการคัดเลือกซื้อหมึกพิมพ์ (44.10.01.13) จำนวน 1 รายการ ได้แก่ หจก.ไฮเทคออโตเมชั่น แอนด์ เซอร์วิส 2005

อ่านต่อ
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างถ่ายเอกสารพร้อมเข้าเล่ม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ผู้ได้รับการคัดกเลือกจ้างถ่ายเอกสารพร้อมเข้าเล่ม(9..

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ผู้ได้รับการคัดเลือกซื้อวัสดุ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง จ..

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างดำเนินการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ โครงการ/กิจก..

สำนักงานบริหารตัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ 1..

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมระบบไฟฟ้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ผู้ได้รับการคัดเลือกจ้างซ่อมระบบไฟฟ้า โดยวิธีเฉพาะ..

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมางานสำรวจและจัดทำข้อมูลพื้นที่โครงสร้าง..

ผู้ได้รับการคัดเลือกในการจ้างเหมาสำรวจและจัดทำข้อม..