ข่าวประชาสัมพันธ์

ร่วมฝึก IDMEX 2019 รับมือกรณีภัยจากสึนามิ ณ ท่าเทียบเรือน้ำลึกภูเก็ต

ร่วมฝึก IDMEX 2019 รับมือกรณีภัยจากสึนามิ ณ ท่าเทียบเรือน้ำลึกภูเก็ต

  วันจันทร์ที่ 8 กรกฎาคม 2562 สำนักงานบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ 9 โดยส่วนอนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเล ร่วมฝึก IDMEX 2019 รับมือกรณีภัยจากสึนามิ ณ ท่าเทียบเรือน้ำลึกภูเก็ต เรือทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง 603