เกี่ยวกับเรา

หน่วยงานในสังกัด

ส่วนกลาง

 • ส่วนบริหารทั่วไป (สบท.)
 • ส่วนแผนงานวิจัยทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง (สผท.)
 • ส่วนวิชาการและการศึกษาวิจัยระหว่างประเทศ (สวจ.)
 • ส่วนความหลากหลายทางชีวภาพ (สลช.)

ส่วนภูมิภาค

พิพิธภัณฑ์และศูนย์เรียนรู้

 • สถานแสดงพันธุ์สัตว์น้ำภูเก็ต : Phuket Aquarium
 • พิพิธภัณฑ์สัตว์และพืชทะเล    
 • ศูนย์เรียนรู้ธรรมชาติวิทยาพืชและสัตว์ทะเลฝั่งอ่าวไทย จังหวัดระยอง
 • ศูนย์เรียนรู้ธรรมชาติวิทยาพืชและสัตว์ทะเลฝั่งอ่าวไทย จังหวัดสมุทรสาคร
 • ศูนย์เรียนรู้ธรรมชาติวิทยาพืชและสัตว์ทะเลฝั่งอ่าวไทย จังหวัดชุมพร
 • ศูนย์เรียนรู้ธรรมชาติวิทยาพืชและสัตว์ทะเลฝั่งอ่าวไทย จังหวัดสงขลา
 • ศูนย์เรียนรู้ธรรมชาติวิทยาพืชและสัตว์ทะเลฝั่งอันดามัน จังหวัดภูเก็ต