ติดต่อเรา

สถาบันวิจัยและพัฒนาทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง

Marine and Coastal Resources Research & Development Institute

เลขที่ 120 หมู่ที่ 3 ชั้น 6 อาคารรัฐประศาสนภักดี (อาคารB ฝั่งเหนือ) ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษาฯ 5 ธันวาคม 2550 ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพ 10210
02-143-9259

ร้องเรียน ติชม เสนอข้อคิดเห็น แจ้งเบาะแสการกระทำผิด ไม่ได้รับความเป็นธรรม