ข่าวประชาสัมพันธ์

การศึกษาวิจัยความเป็นไปได้ของการถ่ายเทจุลินทรีย์จากปะการังก้อนที่ทนทานสูงต่อการฟอกขาวไปยังปะการังก้อนที่ทนทานต่ำต่อการฟอกขาว และ อิทธิพลของแบคทีเรียต่อการปรับตัวและความทนทานของปะการังต่อการเพิ่มขึ้นของอุณภูมิน้ำทะเล

การศึกษาวิจัยความเป็นไปได้ของการถ่ายเทจุลินทรีย์จากปะการังก้อนที่ทนทานสูงต่อการฟอกขาวไปยังปะการังก้อนที่ทนทานต่ำต่อการฟอกขาว และ อิทธิพลของแบคทีเรียต่อการปรับตัวและความทนทานของปะการังต่อการเพิ่มขึ้นของอุณภูมิน้ำทะเล

ศูนย์วิจัยทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งทะเลอันดามันตอนบน (ศวอบ.) จังหวัดภูเก็ต มีความร่วมมือกับ GEOMAR Helmholtz Centre for Ocean Research Kiel (GEOMA) มาตั้งแต่ปี 2561 ภายใต้ความช่วยเหลือของ Deutsche Forschungsgemeinschaft (DFG) และสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (NRCT)  ดำเนินการศึกษาวิจัยความเป็นไปได้ของการถ่ายเทจุลินทรีย์จากปะการังก้อนที่ทนทานสูงต่อการฟอกขาวไปยังปะการังก้อนที่ทนทานต่ำต่อการฟอกขาว และ อิทธิพลของแบคทีเรียต่อการปรับตัวและความทนทานของปะการังต่อการเพิ่มขึ้นของอุณภูมิน้ำทะเล

ผลการทดลองระยะสั้น (3 วัน) พบว่าปะการังก้อนที่ทนทานต่ำมีการซึมซับจุลินทรีย์จากปะการังก้อนที่ทนสูงแล้วยังส่งผลให้ปะการังก้อนที่ทนทานต่ำสามารถทนการฟอกขาวได้เพิ่มสูงขึ้น

-1-

-2-

-3-

-4-

 

 

 

 

 

ดาวน์โหลด

Microbiom vdo medium size 1
ประเภทไฟล์ : .mp4 ขนาด : 24.79 Mb จำนวนดาวน์โหลด : 177
Doering_et_al-2021-Microbiome
ประเภทไฟล์ : .pdf ขนาด : 2.44 Mb จำนวนดาวน์โหลด : 259