ข่าวประชาสัมพันธ์

บันทึกการอบรม การจำแนกชนิดปลาฉลามและกระเบนที่พบบริเวณแนวปะการัง ช่วงบ่าย

บันทึกการอบรม การจำแนกชนิดปลาฉลามและกระเบนที่พบบริเวณแนวปะการัง ช่วงบ่าย

สถาบันวิจัยและพัฒนาทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง จัดการอบรมในหัวข้อ “การจำแนกชนิดปลาฉลามและกระเบนที่พบบริเวณแนวปะการัง” ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ทางแอพพลิเคชั่นซูม (ZOOM Application)