ข่าวประชาสัมพันธ์

แบบรับฟังความคิดเห็นต่อวาฬสีน้ำเงินและฉลามเสือดาว ตาม พ.ร.บ.สงวนฯ

แบบรับฟังความคิดเห็นต่อวาฬสีน้ำเงินและฉลามเสือดาว ตาม พ.ร.บ.สงวนฯ

กองบริหารจัดการทรัพยากรและกำหนดมาตรการ กรมประมง ขอเชิญชวนประชาชน ร่วมแสดงความคิดเห็นต่อการกำหนดให้วาฬสีน้ำเงิน (Balaenoptera musculas) เป็น "สัตว์ป่าสงวน"  และการกำหนดให้ปลาฉลามเสือดาว (Stegostoma fasciatum) เป็น "สัตว์ป่าคุ้มครอง" ตามพระราชบัญญัติสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า พ.ศ. 2562 ตั้งแต่บัดนี้ ไปจนถึงวันที่ 7 กรกฎาคม 2565

ลิงค์หน่วยงาน https://www4.fisheries.go.th/local/index.php/main/site2/fishmanagement

ช่องทางแสดงความคิดเห็น
https://forms.gle/KdhMfRNxXk7Y3Qdj7