ข่าวประชาสัมพันธ์

การประชุมวิชาการวิทยาศาสตร์ทางทะเล ครั้งที่ 7 พ.ศ. 2565

การประชุมวิชาการวิทยาศาสตร์ทางทะเล ครั้งที่ 7 พ.ศ. 2565

คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง ร่วมกับกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง สมาคมวิทยาศาสตร์ทางทะเลแห่งประเทศไทย และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จะจัดการประชุมวิชาการวิทยาศาสตร์ทางทะเล ครั้งที่ 7 พ.ศ.2565 ภายใต้หัวข้อ วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรมเพื่อทะเลที่ยั่งยืน (Science, Technology and Innovation for Sustainable Seas) ระหว่างวันที่ 29 – 31 สิงหาคม 2565 ณ โรงแรม เดอะเบอร์เคลีย์ ประตูน้ำ กรุงเทพฯ

ลงทะเบียนเข้าร่วมการประชุม https://rb.gy/9lvf19

Template บทคัดย่อ https://rb.gy/txcjox

ส่งบทคัดย่อ https://rb.gy/ziioja

ไม่เก็บค่าลงทะเบียน