ข่าวประชาสัมพันธ์

หนังสือปลากระดูกอ่อนของไทยและน่านน้ำใกล้เคียง

หนังสือปลากระดูกอ่อนของไทยและน่านน้ำใกล้เคียง

สำหรับทุกท่านที่สนใจ สามารถ Download PDF file ของหนังสือเล่มนี้ได้ตาม link นี้ครับ

 

https://drive.google.com/file/d/1B4qX57C21yoreKDyPCsv1NZC6URl9huO/view?usp=drivesdk

 

หวังว่าคนไทยจะมีความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับปลากระดูกอ่อนเพิ่มมากขึ้น โดยเฉพาะกลุ่มปลาฉลามและปลากระเบน เพื่อลดความเข้าใจผิดจากข้อมูลข่าวสารที่ไม่ถูกต้อง และขาดการตรวจสอบยืนยัน เพื่อให้ปลาเหล่านี้คงอยู่ในทะเลไทยให้คนไทยรุ่นหลังได้เห็นและรู้จักกันต่อไป