ข่าวประชาสัมพันธ์

ทช. ร่วมงานแถลงข่าว : ผลงานและบทบาท PPP plastics ร่วมแก้ไขปัญหาขยะพลาสติกของประเทศไทย

ทช. ร่วมงานแถลงข่าว : ผลงานและบทบาท PPP plastics ร่วมแก้ไขปัญหาขยะพลาสติกของประเทศไทย

     วันที่ 15 มิถุนายน 2565 นายก้องเกียรติ กิตติวัฒนาวงศ์  นักวิชาการประมงชำนาญการพิเศษ รักษาการในตำแหน่งผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านวิจัยทรัพยากรและสิ่งแวดล้อมในระบบนิเวศทางทะเลและชายฝั่ง สถาบันวิจัยและพัฒนาทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ผู้แทนกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง เข้าร่วมกิจกรรม งานแถลงข่าว : ผลงานและบทบาท PPP plastics ร่วมแก้ไขปัญหาขยะพลาสติกของประเทศไทย ณ ศูนย์วายุภักดิ์ ห้องประชุมวายุภักษ์ 3-4 ชั้น 4 โรงแรมเซ็นทรา บาย เซ็นทารา ศูนย์ราชการและคอนเวนชันเซ็นเตอร์ แจ้งวัฒนะ กทม.

     ในงานแถลงข่าวดังกล่าว มี ดร.วิจารณ์ สิมาฉายา ผู้อำนวยการสถาบันสิ่งแวดล้อมไทย และเลขาธิการองค์กรธุรกิจเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืนเป็นประธาน PPP plastics ซึ่งโครงการนี้เป็นโครงการร่วมมือระหว่างภาครัฐ ธุรกิจ และประชาสังคม เพื่อจัดการพลาสติก และขยะอย่างยั่งยืน หรือ PPP plastics โดยในปัจจุบัน PPP plastics ได้ดำเนินงานก้าวเข้าสู่ปีที่ 5 ภายใต้การนำขององค์กรธุรกิจเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน (TBCSD) และกลุ่มอุตสาหกรรมพลาสติก สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย รวมทั้ง องค์กรภาคีเครือข่าย จากทุกภาคส่วนที่เป็นผู้นำด้านการกำหนดนโยบายและกิจกรรมพลาสติกของประเทศไทยจำนวน 42 องค์กร ร่วมผนึกกำลังในการขับเคลื่อนโครงการให้สำเร็จบรรลุเป้าหมาย หลักในการสนับสนุนการขับเคลื่อน Roadmap การจัดการขยะพลาสติก เพื่อให้บรรลุเป้าหมายที่จะลดปริมาณขยะพลาสติกในทะเลไทยไม่ต่ำกว่าร้อยละ 50 ภายในปี พ.ศ. 2570 บนพื้นฐานของการจัดการขยะอย่างยั่งยืนตามหลักการเศรษฐกิจหมุนเวียน (Circular Economy)

นายก้องเกียรติ กิตติวัฒนาวงศ์ 
นักวิชาการประมงชำนาญการพิเศษ
รักษาการในตำแหน่งผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านวิจัยทรัพยากรและสิ่งแวดล้อมในระบบนิเวศทางทะเลและชายฝั่ง

ดร.วิจารณ์ สิมาฉายา ผู้อำนวยการสถาบันสิ่งแวดล้อมไทย และเลขาธิการองค์กรธุรกิจเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน (ซ้าย)