ข่าวประชาสัมพันธ์

ทช. ข้าร่วมประชุมผ่านระบบ zoom meeting กับผู้ประสานงานบันทึกความเข้าใจว่าด้วยการอนุรักษ์พะยูนและแหล่งที่อยู่อาศัย

ทช. ข้าร่วมประชุมผ่านระบบ zoom meeting กับผู้ประสานงานบันทึกความเข้าใจว่าด้วยการอนุรักษ์พะยูนและแหล่งที่อยู่อาศัย

     วันที่ 20 มิถุนายน 2565 เวลา 13.00-14.30 น. นายก้องเกียรติ กิตติวัฒนาวงศ์  นักวิชาการประมงชำนาญการพิเศษ รักษาการในตำแหน่งผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านวิจัยทรัพยากรและสิ่งแวดล้อมในระบบนิเวศทางทะเลและชายฝั่ง เข้าร่วมประชุมผ่านระบบ zoom meeting กับนาย PHILIPPA LOATES ผู้ประสานงานบันทึกความเข้าใจว่าด้วยการอนุรักษ์พะยูนและแหล่งที่อยู่อาศัย Memorandum of Understanding on the Conservation and Management of Dugongs and their Habitats throughout their Range (Dugong MOU) ซึ่งประเทศไทยเป็นประเทศสมาชิก 

     กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง (ทช.) ได้มีการหารือการจัดประชุมประเทศภาคี Dugong MoU (Meeting of Signatory states, MOS) และการประชุมพะยูนโลก ซึ่งกำหนดการจัดประชุมที่ประเทศไทย ในช่วงเดือนมีนาคม 2567 โดยกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งเป็นเจ้าภาพร่วมกับ Convention on Migratory Species Office อนึ่ง จะมีการประชุมติดตามความก้าวหน้าอีกครั้งในวันที่ 8 กรกฎาคม 2565