ข่าวประชาสัมพันธ์

เศรษฐกิจสีน้ำเงิน (Blue Economy) ภายใต้โครงการจัดทำพื้นที่นำร่องด้านการอนุรักษ์ Blue economy จังหวัดตราด

เศรษฐกิจสีน้ำเงิน (Blue Economy) ภายใต้โครงการจัดทำพื้นที่นำร่องด้านการอนุรักษ์ Blue economy จังหวัดตราด

     วันที่ 21 มิถุนายน 2565 ศูนย์วิจัยทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งอ่าวไทยฝั่งตะวันออก ได้จัด​กิจกรรมทำความสะอาดชายหาด เพื่อสนับสนุนการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมตามแนวทางเศรษฐกิจสีน้ำเงิน (Blue Economy) ภายใต้โครงการจัดทำพื้นที่นำร่องด้านการอนุรักษ์ Blue economy จังหวัดตราด ณ หาดลานทราย ต.แหลมกลัด อ.เมือง จ.ตราด โดยมี นางสุมนา ขจรวัฒนากุล ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนาทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง เป็นประธาน มีผู้เข้าร่วมกิจกรรม จำนวน 200 คน ได้แก่ ผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งจังหวัดตราด ผู้แทนหน่วยงานราชการ ผู้แทนหน่วยงานส่วนท้องถิ่น เครือข่ายภาคประชาชน คณะครูและนักเรียนโรงเรียนวัดสะพานหิน และโรงเรียนบ้านคลองประทุน ขยะที่เก็บได้ทั้งหมด 206 กิโลกรัม และได้สอนวิธีการคัดแยกขยะ ชั่งน้ำหนัก และจดบันทึกข้อมูลตามแบบฟอร์ม ICC card โดยชนิดขยะที่พบมากบริเวณหาดลานทราย ได้แก่ เศษถุงพลาสติก ฝาขวดน้ำ เศษโฟม และแก้วน้ำพลาสติก นอกจากนี้ได้ประชาสัมพันธ์ให้ชุมชนในพื้นที่ตระหนักถึงผลกระทบของขยะทะเล และทิ้งขยะให้ถูกที่ รวมทั้งคัดแยกขยะก่อนทิ้ง เพื่อลดปริมาณขยะที่จะออกสู่ทะเลต่อไป

ไฟล์วีดีโอโครงการ China-Thailand Joint Project on Blue Citizen Engagement Promoting Marine Debris Reduction and Blue Economyhttps ได้ที่นี่