ข่าวประชาสัมพันธ์

ทช. ร่วมประชุมหารือประเด็นการแก้ไขปัญหามลพิษ และยกระดับปัญหาคุณภาพสิ่งแวดล้อมของประเทศไทย

ทช. ร่วมประชุมหารือประเด็นการแก้ไขปัญหามลพิษ และยกระดับปัญหาคุณภาพสิ่งแวดล้อมของประเทศไทย

     วันที่ 21 มิถุนายน 2565 (14.00 น.) นายปิ่นสักก์ สุรัสวดี  รองปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  ประธานการประชุมหารือประเด็นการแก้ไขปัญหามลพิษ และยกระดับปัญหาคุณภาพสิ่งแวดล้อมของประเทศไทย โดยมีนายก้องเกียรติ กิตติวัฒนาวงศ์  นักวิชาการประมงชำนาญการพิเศษ รักษาการในตำแหน่งผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านวิจัยทรัพยากรและสิ่งแวดล้อมในระบบนิเวศทางทะเลและชายฝั่ง พร้อมด้วยนางจิรพร เจริญวัฒนาพร นักวิชาการประมงชำนาญการพิเศษ ได้รับมอบหมายเป็นผู้แทนกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งเข้าร่วมการประชุมฯ ณ ห้องประชุมขุนแผนกองยุทธศาสตร์และแผนงาน ชั้น 16 อาคารกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม


นายปิ่นสักก์ สุรัสวดี  รองปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม      

     ที่ประชุมได้ร่วมกันพิจารณารายงานดัชนีผลการดำเนินงานด้านสิ่งแวดล้อม (EPI) และจัดทำข้อมูล สถานการณ์ แนวทางการแก้ไขปัญหา และนอกจากนี้ นายก้องเกียรติ กิตติวัฒนาวงศ์ ได้นำเสนอข้อมูลแนวทางการทำงาน OHI ของกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง รวมทั้งสถิติขยะทะเล เพื่อให้ที่ประชุมร่วมกันพิจารณา

ห้องประชุมขุนแผนกองยุทธศาสตร์และแผนงาน ชั้น 16 อาคารกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม