ข่าวประชาสัมพันธ์

ทช. บรรยายให้ความรู้เรื่องปูเสฉวน กับเด็กอนุบาล 3 โรงเรียนอันวิดา

ทช. บรรยายให้ความรู้เรื่องปูเสฉวน กับเด็กอนุบาล 3 โรงเรียนอันวิดา

     วันที่ 24 มิถุนายน 2565 นายอดิศร เจริญวัฒนาพร พร้อมด้วย นางสาวศิริพร ชูวงศ์วาลย์ นักวิชาการประมง สถาบันวิจัยและพัฒนาทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ได้รับเชิญเป็นวิทยากรให้ความรู้เกี่ยวกับปูเสฉวน ลักษณะและธรรมชาติของปูเสฉวน ความสำคัญของปูเสฉวนต่อระบบนิเวศในธรรมชาติ เพื่อเป็นการเพิ่มประสบการณ์การเรียนรู้ และปลูกฝังจิตสำนึกการอนุรักษ์ธรรมชาติให้กับนักเรียนของโรงเรียนอันวิดา อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี ในระดับชั้นอนุบาล 3 จำนวน 39 คน ทั้งนี้ ได้เชิญนายสุรพงษ์ บรรจงมณี ผู้อำนวยการสถานแสดงพันธุ์สัตว์น้ำ จังหวัดภูเก็ต เป็น วิทยากรพิเศษผ่านช่องทางออนไลน์ในการเผยแพร่ระบบนิเวศของปูเสฉวนในธรรมชาติจริง โดยได้รับความสนใจจากเด็กนักเรียนอย่างมาก

นายสุรพงษ์ บรรจงมณี ผู้อำนวยการสถานแสดงพันธุ์สัตว์น้ำ จังหวัดภูเก็ต