ข่าวประชาสัมพันธ์

สวพ. จัดประชุมคณะกรรมการ TOR โครงการเร่งด่วนเพื่อการอนุรักษ์และบริหารจัดการสัตว์ทะเลเลี้ยงลุกด้วยนม

สวพ. จัดประชุมคณะกรรมการ TOR โครงการเร่งด่วนเพื่อการอนุรักษ์และบริหารจัดการสัตว์ทะเลเลี้ยงลุกด้วยนม

     วันที่ 27 มิถุนายน 2565 นายก้องเกียรติ กิตติวัฒนาวงศ์  นักวิชาการประมงชำนาญการพิเศษ รักษาการในตำแหน่งผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านวิจัยทรัพยากรและสิ่งแวดล้อมในระบบนิเวศทางทะเลและชายฝั่ง เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการกำหนดรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะและกำหนดราคากลาง โครงการเร่งด่วนเพื่อการอนุรักษ์และบริหารจัดการสัตว์ทะเลเลี้ยงลุกด้วยนม ผ่านระบบ video conference ในการนี้ ที่ประชุมได้พิจารณาร่างรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะโครงการเร่งด่วนเพื่อการอนุรักษ์และบริหารจัดการสัตว์ทะเลเลี้ยงลูกด้วยนม ทั้งนี้จะมีการประชุมครั้งถัดไปในวันที่ 29 มิถุนายน 2565