ข่าวประชาสัมพันธ์

ทช. ร่วมพิจารณาจัดทำแผนฟื้นฟูฯ กรณีน้ำมันดิบรั่วไหลจากท่อส่งน้ำมัน

ทช. ร่วมพิจารณาจัดทำแผนฟื้นฟูฯ กรณีน้ำมันดิบรั่วไหลจากท่อส่งน้ำมัน

     วันที่ 27 มิถุนายน 2565 นางสุมนา ขจรวัฒนากุล ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนาทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ได้เข้าร่วมประชุมคณะทำงานพิจารณาการจัดทำแผนฟื้นฟู ติดตามตรวจสอบสภาพแวดล้อม และประเมินผลการปฏิบัติงานป้องกันและขจัดมลพิษน้ำมัน กรณีน้ำมันดิบรั่วไหลจากท่อส่งน้ำมันของทุ่นรับน้ำมันกลางทะเลของบริษัท สตาร์ ปิโตรเลียม รีไฟน์นิ่ง จำกัด (มหาชน) ผ่านระบบการประชุมทางไกลทางโปรแกรม ZOOM มีวัตถุประสงค์เพื่อพิจารณาแผนบูรณาการติดตามตรวจสอบประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม และการบำบัดฟื้นฟูสภาพแวดล้อม จากกรณีน้ำมันดิบรั่วไหลดังกล่าว รวมทั้งรายงานสถานการณ์ปัจจุบัน และความคืบหน้าของเหตุการณ์น้ำมันดิบรั่วไหล

นางสุธิดา กาญจน์อติเรกลาภ
นักวิชาการประมงชำนาญการพิเศษ สถาบันวิจัยและพัฒนาทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง