ข่าวประชาสัมพันธ์

ทช. ร่วมประชุมเตรียมการประชุมคณะอนุกรรมการว่าด้วยการอนุวัติการตราสารขององค์การทางทะเลระหว่างประเทศ (lll) ครั้งที่ 8

ทช. ร่วมประชุมเตรียมการประชุมคณะอนุกรรมการว่าด้วยการอนุวัติการตราสารขององค์การทางทะเลระหว่างประเทศ (lll) ครั้งที่ 8

     วันที่ 27 มิถุนายน 2565 นางสุมนา ขจรวัฒนากุล ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนาทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง พร้อมด้วยนางสุธิดา กาญจน์อติเรกลาภ ได้เข้าร่วมประชุมเตรียมการประชุมคณะอนุกรรมการว่าด้วยการอนุวัติการตราสารขององค์การทางทะเลระหว่างประเทศ (lll) ครั้งที่ 8 ผ่านระบบการประชุมทางไกล ทางโปรแกรม Google meet จัดการประชุมโดยกรมเจ้าท่า มีวัตถุประสงค์เพื่อเตรียมการกำหนดท่าทีไทยสำหรับการประชุมคณะอนุกรรมการว่าด้วยการอนุวัติการตราสารขององค์การทางทะเลระหว่างประเทศ (lll) ครั้งที่ 8