ข่าวประชาสัมพันธ์

แบบรับฟังความคิดเห็น

แบบรับฟังความคิดเห็น

     ส่วนความหลากหลายทางชีวภาพ สถาบันวิจัยและพัฒนาทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ขอเชิญร่วมแสดงความคิดเห็นต่อการกำหนดให้วาฬหลังค่อม (Megaptera novaeangliae) วาฬเบลนวิลล์ (Mesoplodon densirostris) และโลมาริสโซ (Grampus griseus) เป็น "สัตว์ป่าคุ้มครอง" ตามพระราชบัญญัติสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า พ.ศ. 2562  

ช่องทางแสดงความคิดเห็น ผ่านทางลิงก์ : https://forms.gle/ozwqwxqUPwBm67ZL8

หรือแสกน QR Code