ข่าวประชาสัมพันธ์

สวพ. จัดกิจกรรมให้ความรู้ เสริมสร้างองค์ความรู้เกี่ยวกับการบริหารจัดการขยะให้แก่เยาวชน

สวพ. จัดกิจกรรมให้ความรู้ เสริมสร้างองค์ความรู้เกี่ยวกับการบริหารจัดการขยะให้แก่เยาวชน

     วันที่ 21-23 พฤศจิกายน 2565 กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง โดยสถาบันวิจัยและพัฒนาทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ได้จัดกิจกรรมให้ความรู้ เสริมสร้างองค์ความรู้เกี่ยวกับการบริหารจัดการขยะ โดยได้จัดกิจกรรมให้ความรู้เกี่ยวกับการอนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง เส้นทางของขยะสู่ทะเล ผลกระทบที่เกิดจากขยะต่อสัตว์ทะเล และวิธีการแยกขยะให้ถูกวิธี พร้อมทั้งจัดนิทรรศการ เพื่อสร้างจิตสำนึกให้กับเยาวชน ซึ่งมีผู้เข้าร่วมกิจกรรม จำนวนรวมกว่า 300 คน ณ โรงเรียนอนุบาลชนานันท์ กรุงเทพมหานคร