ข่าวประชาสัมพันธ์

ทช. ร่วมกับ ม.บูรพา จัดโครงการฝึกอบรมหลักสูตรการจำแนกชนิดปลาฉลามและปลากระเบนที่พบบริเวณแนวปะการังและน่านน้ำไทย

ทช. ร่วมกับ ม.บูรพา จัดโครงการฝึกอบรมหลักสูตรการจำแนกชนิดปลาฉลามและปลากระเบนที่พบบริเวณแนวปะการังและน่านน้ำไทย

     วันที่ 29 พฤศจิกายน 2565 นางสุมนา ขจรวัฒนากุล ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนาทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง และ ดร. บัลลังก์ เนื่องแสง ผู้อำนวยการสถาบันวิทยาศาสตร์ทางทะเล เป็นประธานเปิดโครงการฝึกอบรมหลักสูตรการจำแนกชนิดปลาฉลามและปลากระเบนที่พบบริเวณแนวปะการังและน่านน้ำไทย ณ สถาบันวิทยาศาสตร์ทางทะเล มหาวิทยาลัยบูรพา จังหวัดชลบุรี ระหว่างวันที่ 29 พฤศจิกายน – 1 ธันวาคม 2565 โดยมีนายทัศพล กระจ่างดารา นักวิชาการประมงชำนาญการพิเศษ จากกรมประมง ผู้เชี่ยวชาญด้านฉลามและกระเบนเป็นวิทยากร มีผู้เข้าร่วมอบรมจากศูนย์วิจัยทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง รวม 24 คน ทั้งนี้ โครงการฝึกอบรมฯ ดังกล่าว จัดขึ้นเพื่อพัฒนาองค์ความรู้และทักษะของเจ้าหน้าที่ในการจำแนกชนิดปลาฉลามและปลากระเบน เพื่อให้สามารถจำแนกชนิดได้เมื่อมีการพบเห็นในธรรมชาติ หรือจากการแจ้งพบเห็นทั่วไป หรือติดเครื่องมือประมง เพื่อติดตามสถานภาพสำหรับการจัดทำฐานข้อมูลการพบเห็นซึ่งเป็นประโยชน์ต่อการจัดทำแผนบริหารจัดการและมาตรการด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรปลาฉลามและกระเบนในน่านน้ำไทย