ข่าวประชาสัมพันธ์

พาชม...ศูนย์เรียนรู้ธรรมชาติวิทยาพืชและสัตว์ทะเล ฝั่งอ่าวไทย จังหวัดชุมพร

พาชม...ศูนย์เรียนรู้ธรรมชาติวิทยาพืชและสัตว์ทะเล ฝั่งอ่าวไทย จังหวัดชุมพร

ข้อมูลศูนย์เรียนรู้

          ศูนย์เรียนรู้ธรรมชาติวิทยาพืชและสัตว์ทะเล จังหวัดชุมพร อยู่บริเวณอ่าวพนังตัก ใกล้กับจุดชมวิวแหลมหัวโม่ง - เขากวาง โดยศูนย์เรียนรู้ฯ ตั้งอยู่ภายในศูนย์วิจัยทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งอ่าวไทยตอนกลาง  เลขที่ 9 หมู่ 7 ตำบลนาทุ่ง อำเภอเมือง จังหวัดชุมพร เป็นอาคารศูนย์เรียนรู้ขนาด 6x15 เมตร

          ภายนอกอาคารบุผนังด้วยภาพกราฟิก เพื่อความสวยงามและเป็นจุดถ่ายภาพเช็คอินได้ ประตูด้านหน้า ตกแต่งด้วยภาพกิจกรรม อพ. สธ. และประดับตกแต่งด้วยหุ่นจำลองเพื่อการเรียนรู้และเข้าถึงได้สะดวก

   

          เมื่อเปิดประตูเข้ามาภายในอาคารจะพบกับภาพพระบรมฉายาลักษณ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เป็นจุดหลักของอาคาร พร้อมชื่อโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อพ. สธ.) โดยมีตราสัญลักษณ์ อพ. สธ. และตราสัญลักษณ์ กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง หน่วยรับสนองพระราชดำริขนาบข้าง ภายในอาคารมีการจัดแสดงโมเดลสัตว์ทะเลหายาก แฟ้มองค์ความรู้รูปแบบต่างๆ วางไว้เพื่อศึกษารายละเอียดสำหรับผู้สนใจรายละเอียด ชั้นวางตัวอย่างสัตว์น้ำ แยกเป็นหมวดหมู่ อาทิ ปลาหายาก ปลาหน้าตาแปลกๆ ปลาน้ำจืด ปลาเศรษฐกิจและสัตว์อื่นๆ มีมุมถ่ายภาพสวยๆที่นำเอาภาพสถานที่ท่องเที่ยว สถานที่สำคัญมาเป็นฉากหลัง

   

ประวัติ

          ศูนย์เรียนรู้ธรรมชาติวิทยาพืชและสัตว์ทะเล ท้องถิ่น ตั้งขึ้นเพื่อใช้เป็นสถานที่เผยแพร่ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการอนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง เพื่อจัดแสดงความหลากหลายทางทะเลและชายฝั่งบริเวณพื้นที่จังหวัด 5 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดสมุทรสาคร ระยอง ชุมพร สงขลา และภูเก็ต และเพื่อแสดงผลสำเร็จของการอนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง เพื่อให้ประชาชนทั่วไปได้รับทราบ นอกจากนี้ ศูนย์เรียนรู้จะเป็นแหล่งเรียนรู้ที่สำคัญในอนาคต จะเป็นสังคมแห่งการเรียนรู้ ดังนั้นการรวบรวมตัวอย่างทางวิชาการของสิ่งมีชีวิตในทะเลและชายฝั่งทะเลของน่านน้ำในประเทศไทยของแต่ละชุมชน จะช่วยนักวิจัย นักเรียน นักศึกษา ในการจำแนกชนิดตัวอย่างโดยการเปรียบเทียบกับตัวอย่างที่ได้วิเคราะห์ชนิดเสร็จเรียบร้อยการจัดแสดงนิทรรศการ (Exhibition) พืชและสัตว์ทะเล จึงมีบทบาทที่สำคัญต่อการให้บริการด้านความรู้และความเข้าใจในด้านความหลากหลายทางชีวภาพในรูปแบบการจัดนิทรรศการ

การจัดแสดง / สิ่งที่น่าสนใจ

   
โมเดลสัตว์ทะเลหายาก

   
ตัวอย่างสัตว์น้ำที่เก็บรักษาสภาพในน้ำยา แยกเป็นหมวดหมู่ อาทิ ปลาหายาก ปลาหน้าตาแปลกๆ ปลาน้ำจืด ปลาเศรษฐกิจ

   

   
เที่ยวทิพย์สตูดิโอ  มุมถ่ายภาพที่นำเอาสถานที่ท่องเที่ยว สถานที่สำคัญมาเป็นแบ็คกราวน์เพื่อให้ได้ถ่ายภาพสวยๆ รวมถึงภาพถ่าย 3 มิติ   

   
การอนุบาลเต่าทะเลก่อนปล่อยสู่ธรรมชาติ

แนวทางการจัดแสดง

          มีการบรรยายให้ความรู้เกี่ยวกับอาณาเขตทางทะเล และความรู้เกี่ยวกับทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง (ทำหนังสือแจ้งความประสงค์เพื่อจองคิว) เยี่ยมชมภายในศูนย์เรียนรู้ฯ และบ่ออนุบาลเต่าทะเล

   

ที่อยู่และเบอร์ติดต่อ
           
ศูนย์วิจัยทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งอ่าวไทยตอนกลาง

          เลขที่ 9 หมู่ 7 ตำบลนาทุ่ง อำเภอเมือง จังหวัดชุมพร  รหัสไปรษณีย์ 86000

          โทรศัพท์ : 077 510 213

          โทรสาร : 077 510 215

          เว็บไซต์ : https://dmcrth.dmcr.go.th/cmcr/

          อีเมล :

วันและเวลาทำการ

          วันจันทร์ - วันศุกร์ เวลา 09.00 – 16.00 น. (ยกเว้นวันหยุดราชการ)

ค่าเข้าชม

           ไม่มีค่าใช้จ่าย

การเดินทาง / แผนที่

          พิกัด : https://goo.gl/maps/pU8Ye9mv5ByWcswG6

การรับจองล่วงหน้า

          กรณีเข้าชมเป็นหมู่คณะและต้องการวิทยากรนำชมจะต้องทำหนังสือก่อนเข้าเยี่ยมชม

สิ่งอำนวยความสะดวก

          ห้องน้ำ

          พื้นที่สำหรับจอดรถ