ข่าวประชาสัมพันธ์

การสัมมนาเชิงปฏิบัติการความก้าวหน้าด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีทางทะเลระหว่างไทย-จีน ด้านทะเล (ฝ่ายไทย)

การสัมมนาเชิงปฏิบัติการความก้าวหน้าด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีทางทะเลระหว่างไทย-จีน ด้านทะเล (ฝ่ายไทย)

          สถาบันวิจัยและพัฒนาทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง โดยศูนย์วิจัยทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งทะเลอันดามันตอนบน ได้จัดการสัมมนาเชิงปฏิบัติการความก้าวหน้าด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีทางทะเลระหว่างไทย-จีน ด้านทะเล (ฝ่ายไทย) ระหว่างวันที่ 8-10 มีนาคม 2566 ณ โรงแรมพักพิง อิงทาง บูติค โฮเทล จังหวัดนนทบุรี โดยมี ดร. พรศรี สุทธนารักษ์ รองอธิบดีกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง เป็นประธาน และมีนางสุมนา ขจรวัฒนากุล ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนาทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง เป็นผู้กล่าวรายงานในพิธีเปิดการสัมมนาฯ ในครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อติดตามผลการดำเนินงานทางวิชาการของความร่วมมือระหว่างไทย-จีน โดยผู้เข้าร่วมการสัมมนาฯ ประกอบไปด้วยคณะทำงานโครงการความร่วมมือทางวิชาการระหว่างไทย-จีน ด้านทะเล ผู้เชี่ยวชาญ ผู้อำนวยการศูนย์ นักวิจัยของกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ผู้แทนและนักวิจัยจากหน่วยราชการและสถาบันการศึกษาต่างๆ ทั้งนี้มีการระดมความคิดเห็น และให้ข้อแนะนำในการพัฒนาโครงการวิจัยในสาขาต่าง ๆ ซึ่งจะส่งผลประโยชน์ต่อการบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลต่อไป