ข่าวประชาสัมพันธ์

การประชุมแนวทางการจัดทำระบบเตือนภัยปะการังฟอกขาว

การประชุมแนวทางการจัดทำระบบเตือนภัยปะการังฟอกขาว

     วันที่ 24 มกราคม 2563 สถาบันวิจัยและพัฒนาทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง (สวพ.) ได้จัดการประชุมแนวทางการจัดทำระบบเตือนภัยปะการังฟอกขาว ณ ศูนย์วิจัยฯ ภูเก็ต โดยมี ผอ สวพ. เป็นประธานการประชุม ผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วย ผอ ศูนย์วิจัยฯ ภูเก็ต ผอ. ส่วนวิชาการฯ สวพ.  ผอ. ศูนย์สารสนเทศฯ ทช. นักวิชาการที่ดำเนินงานด้านปะการังและด้านสมุทรศาสตร์ รวมทั้ง ผู้เชี่ยวชาญด้านปะการังมาร่วมหารือแนวทางการจัดทำระบบ ให้มีการเชื่อมโยงปัจจัยที่จะทำให้เกิดการฟอกขาวได้กับแนวโน้มการเกิด เพื่อให้สามารถเตือนภัยการเกิดปะการังฟอกขาวได้อย่างมีประสิทธิภาพและเป็นรูปธรรมนำไปใช้ในการเฝ้าระวัง และวางแผนการจัดการสถานการณ์ได้อย่างทันท่วงทีต่อไป