ข่าวประชาสัมพันธ์

การประชุมแนวทางการติดตามสถานภาพสัตว์สงวนและคุ้มครอง

การประชุมแนวทางการติดตามสถานภาพสัตว์สงวนและคุ้มครอง

วันที่ 29 มกราคม 2563 สถาบันวิจัยและพัฒนาทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง (สวพ.) ได้จัดการประชุมแนวทางการติดตามสถานภาพสัตว์สงวนและคุ้มครอง ณ ศูนย์วิจัยทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งทะเลอันดามันตอนบน (ศวอบ.) โดยมี ผอ. สวพ. เป็นประธานการประชุม ผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วย ผอ. ศวอบ. ผอ. ศวอล. ผอ. ศวทอ. พร้อมเจ้าหน้าที่กลุ่มสัตว์ทะเลหายาก จากศูนย์วิจัยทรัพยากรทางทะเลฯ ทั้ง 7 ศูนย์ โดยมีแนวทางการติดตามสถานภาพสัตว์สงวนและสัตว์คุ้มครอง ดังนี้

1. การประเมินและติดตามสถานภาพสัตว์สงวนและสัตว์คุ้มครองทุกชนิด ประกอบด้วย

 • สัตว์ทะเลเลี้ยงลูกด้วยนม 28 ชนิด
 • เต่าทะเล 4 ชนิด
 • กลุ่มปลาทะเล 12 ชนิด

2.สำรวจและประเมินสัตว์ทะเลหายากที่มีแนวโน้มใกล้สูญพันธุ์ เพื่อเสนอให้เป็นสัตว์ป่าคุ้มครองต่อคณะกรรมการสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่าแห่งชาติ ทั้งหมด 7 ชนิด คือ

 • กระเบนปีศาจหางเคียว (Mobula tarapacana)
 • ปลาฉลามหัวค้อนสีน้ำเงิน (Sphyrna lewini)
 • ปลาฉลามหัวค้อนใหญ่ (Sphyrna mokarran)
 • ปลาฉลามหัวค้อนเรียบ(Sphyrna zygaena)
 • ปลาฉลามหัวค้อนยาว (Eusphyra blochii)
 • ปลาฉลามหัวบาตร (Carcharhinus leucas)
 • ปลาฉลามเสือดาว (Stegostoma fasciatum)

3. จัดทำมาตรการในการอนุรักษ์สัตว์สงวนและสัตว์คุ้มครอง


นายก้องเกียรติ กิตติวัฒนาวงศ์ ผอ. ศวอบ.(ซ้าย) และ นางสุมนา ขจรวัฒนากุล ผอ. สวพ. (ขวา)

เต่ามะเฟือง (Leatherback seaturtle)

 • ปลาฉลามเสือดาว (Stegostoma fasciatum) ในตู้จัดแสดงที่สถานแสดงพันธุ์สัตว์น้ำ ภูเก็ต