ข่าวประชาสัมพันธ์

สวพ. ต้อนรับ รองอธิบดีคนใหม่

สวพ. ต้อนรับ รองอธิบดีคนใหม่

วันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2563 นางสุมนา ขจรวัฒนากุล ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนาทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง (สวพ.) พร้อมด้วย ผู้อำนวยการส่วน สวพ. ผู้อำนวยการศูนย์ทั้ง 7 ศูนย์ และเจ้าหน้าที่ของ สวพ. ให้การต้อนรับและร่วมกันแสดงความยินดีกับ นายวิทยา หงษ์เวียงจันทร์ รองอธิบดีกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง เนื่องด้วยเป็นวันแรกที่เข้ารับตำแหน่งรองอธิบดีกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง