ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานทุนหมุนเวียน สังกัดสถานแสดงพันธุ์สัตว์น้ำ จังหวัดภูเก็ต

ประกาศบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานทุนหมุนเวียน สังกัดสถานแสดงพันธุ์สัตว์น้ำ จังหวัดภูเก็ต

ประกาศบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานทุนหมุนเวียน สังกัดสถานแสดงพันธุ์สัตว์น้ำ จังหวัดภูเก็ต

ประกาศ ณ วันที่ 20 มีนาคม พ.ศ. 2563

อัตราจ้าง : 3 ตำแหน่ง

สถานที่ทำงาน : สถานแสดงพันธุ์สัตว์น้ำ จังหวัดภูเก็ต

 

ดาวน์โหลด

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัด
ประเภทไฟล์ : .pdf ขนาด : 1.13 Mb จำนวนดาวน์โหลด : 12