ข่าวประชาสัมพันธ์

สวพ. จัดประชุมหารือหลักการและแนวทางการเสนอสัตว์ทะเลให้เป็นสัตว์ป่าสงวนและสัตว์ป่าคุ้มครอง

สวพ. จัดประชุมหารือหลักการและแนวทางการเสนอสัตว์ทะเลให้เป็นสัตว์ป่าสงวนและสัตว์ป่าคุ้มครอง

วันที่ 4 สิงหาคม 2563 สถาบันวิจัยและพัฒนาทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง จัดประชุมหารือหลักการและแนวทางการเสนอสัตว์ทะเลให้เป็นสัตว์ป่าสงวนและสัตว์ป่าคุ้มครอง ตามพระราชบัญญัติสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า พ.ศ. 2562 ณ ห้องประชุมปะการัง ชั้น 6 กองอนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเล กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง โดยมี นายปิ่นสักก์ สุรัสวดี รองอธิบดีกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งเป็นประธาน ในการนี้มี ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนาทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ผู้อำนวยการกองอนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเล ผู้เชี่ยวชาญฯ ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยฯ ทั้ง 7 แห่ง และนักวิชาการ เข้าร่วมการประชุมรวมทั้งสิ้น 20 คน