ข่าวประชาสัมพันธ์

สวพ. จัดประชุมราชการ เรื่อง สถานการณ์ทรัพยากรเพื่อการบริหารจัดการหญ้าทะเลและสัตว์ทะเลหายาก

สวพ. จัดประชุมราชการ เรื่อง สถานการณ์ทรัพยากรเพื่อการบริหารจัดการหญ้าทะเลและสัตว์ทะเลหายาก

สถาบันวิจัยและพัฒนาทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง (สวพ.) ได้จัดประชุมราชการ เรื่อง "สถานการณ์ทรัพยากรเพื่อการบริหารจัดการหญ้าทะเลและสัตว์ทะเลหายาก" ณ ศูนย์วิจัยทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งทะเลอันดามันตอนบน จ. ภูเก็ต ระหว่างวันที่ 14-16 สิงหาคม 2563  มีวัตถุประสงค์เพื่อกำหนดแนวทางการดำเนินงานด้านหญ้าทะเลและสัตว์ทะเลหายากให้เป็นมาตรฐานเดียวกัน ประเมินผลการดำเนินงานที่ผ่านมา เพื่อการบริหารจัดการแหล่งหญ้าทะเลและอนุรักษ์สัตว์ทะเลหายาก ตามแผนอนุรักษ์พะยูนแห่งชาติ ในพื้นที่ 13 แห่ง ทั้งทะเลอ่าวไทยและอันดามัน มีผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วยผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ของ สวพ. จำนวน 50 คน

นางสุมนา ขจรวัฒนากุล
ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนาทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง

นายก้องเกียรติ  กิตติวัฒนาวงศ์
ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งทะเลอันดามันตอนบน

นายวรรณเกียรติ ทับทิมแสง
ผู้เชี่ยวชาญพิเศษด้านการจัดการทรัพยากรและระบบนิเวศทางทะเล