ข่าวประชาสัมพันธ์

สวพ. เข้าร่วมประชุมหารือ Consultation Meeting on Marine Litter Monitoring in Thailand

สวพ. เข้าร่วมประชุมหารือ Consultation Meeting on Marine Litter Monitoring in Thailand

วันที่ 8 กันยายน 2563 นางสุมนา ขจรวัฒนากุล ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนาทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง พร้อมด้วยนายสุวรรณ นันทศรุต ผู้เชี่ยวชาญพิเศษด้านสิ่งแวดล้อม และเจ้าหน้าที่กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง เข้าร่วมประชุมหารือ Consultation Meeting on Marine Litter Monitoring in Thailand ร่วมกับเจ้าหน้าที่จาก UNEP/COSEA และ SEA Circular Project ณ ห้องประชุมปะการัง ชั้น 6 เพื่อหารือประเด็นที่สำคัญ อาทิ การจัดการขยะพลาสติกในทะเลและการป้องกันมลพิษทางทะเล และแผนการดำเนินกิจกรรมต่าง ๆ ในการพัฒนาและสนับสนุนโครงการ โครงการ Marine Litter Monitoring in Thailand ภายใต้โครงการ SEA Circular Project โดยมีผู้แทนกรมควบคุมมลพิษเข้าร่วมประชุมหารือในครั้งนี้