ข่าวประชาสัมพันธ์

สวพ. จัดประชุมสัมมนาติดตามผลการปฏิบัติงานและผลการใช้จ่ายงบประมาณ

สวพ. จัดประชุมสัมมนาติดตามผลการปฏิบัติงานและผลการใช้จ่ายงบประมาณ

วันที่ 10-11 กันยายน 2563 สถาบันวิจัยและพัฒนาทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง (สวพ.) จัดประชุมสัมมนาติดตามผลการปฏิบัติงานและผลการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 รายไตรมาส 4 ณ โรงแรมธรรมรินทร์ ธนา จ. ตรัง โดย ดร.ปิ่นสักก์ สุรัสวดี รอง อทช. ให้เกียรติเป็นประธานเปิดการประชุม และมอบแนวทางการทำงาน 

วัตถุประสงค์เพื่อติดตามผลการดำเนินงาน ของ สวพ. และศูนย์วิจัยฯ 7 แห่ง เร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณรวมถึงหารือปัญหาอุปสรรคในการทำงาน เเละเยี่ยมชมศูนย์วิจัยทรัพยากรทางทะเลเเละชายฝั่งอันดามันตอนล่าง และพื้นที่ก่อสร้างอาคารรุกล้ำป่าชายเลน ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิวิชัย วิทยาเขตตรัง