เอกสารเผยแพร่

เอกสารวิชาการ

แผนปฏิบัติการแห่งชาติเพื่อการอนุรักษ์และการบริหารจัดการฉลามข..

แผนปฏิบัติการแห่งชาติเพื่อการอนุรักษ์และการบริหารจัดการฉลามข..

รายงานประเมินคุณภาพชายหาดวางไข่เต่าทะเลบนเกาะสมุย จังหวัดสุร..

รายงานโครงการศึกษาพื้นที่สำคัญต่อระบบนิเวศที่เปราะบาง ระบบนิ..

รายงานสำรวจสถานภาพสัตว์ทะเลหายากที่ได้รับการประกาศเป็นสัตว์ส..

รายงานการศึกษาพื้นที่ระบบนิเวศทางทะเลและชายฝั่งที่สำคัญ (hot..

การปนเปื้อนของสารปิโตรเลียมไฮโดรคาร์บอนในหอยสองฝา บริเวณชายฝ..

ปริมาณตะกอนแขวนลอยและสารอนินทรีย์ละลายน้ำที่แพร่กระจายสู่ชาย..

โครงการศึกษาเหตุผลการเลือกชายหาดท่องเที่ยว และความพีงพอใจของ..

ชนิดและการแพร่กระจายของแมงกะพรุนบริเวณชายฝั่งจังหวัดนครศรีธร..