เอกสารเผยแพร่

เอกสารแนบ2. 64 แบบสรุปพื้นที่ติดตั้งทุ่นกัก

เอกสารแนบ3. 64_แบบฟอร์มงานเก็บขยะชายหาดสากล

เอกสารแนบ4. งบ64_สทช_ตารางระบุพื้นที่และรายล

เอกสารแนบ5. 64_แบบรายงานข้อมูลขยะทะเล_ (ทุกวั

เอกสารแนบ6. แบบบันทึก ICC

1.คำสั่งคณะอนุกรรมการด้านบริหารจัดการฯ

2.รายงานการประชุม 1 63 25 กค63

3.1 วิธีการสำรวจแนวปะการัง

3.2 NEWสถานีศึกษาแนวปะการัง_กรมทรัพยากรทางทะเลฯ

3.3 NEWสถานีศึกษาแนวปะการัง_กรมอุทยานแห่งชาติ

3.4 แผนที่ดาวเทียมสถานีศึกษาแนวปะการัง ทช- อส

3.5 แผนที่สถานีศึกษาแนวปะการัง ทช- อส ภาพรวม

จำนวน 81 รายการ