ข่าวประชาสัมพันธ์

ร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการและศึกษาดูงาน ภายใต้โครงการ Coastal and Marine Ecosystems Conservation and Management Project : CMECM – KOEM

ร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการและศึกษาดูงาน ภายใต้โครงการ Coastal and Marine Ecosystems Conservation and Management Project : CMECM – KOEM

วันที่ 30 ตุลาคม ถึง 3 พฤศจิกายน 2566 กองอนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเล โดย นางสาวชนกพร จันทรขันตี นักวิชาการประมงชำนาญการพิเศษ เข้าร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการและศึกษาดูงาน ภายใต้โครงการ Coastal and Marine Ecosystems Conservation and Management Project : CMECM – KOEM ณ เมืองอินชอน และเมืองซุนชอน สาธารณรัฐเกาหลี โดยโครงการ CMECM-KOEM สนับสนุนค่าใช้จ่ายทั้งหมด การประชุมมีวัตถุประสงค์เพื่อแลกเปลี่ยนความรู้และการดำเนินงานเกี่ยวกับการบริหารจัดการพื้นที่คุ้มครองทางทะเล โดยการประชุมครั้งนี้ ทช.ได้นำเสนอผลการดำเนินงานด้านพื้นที่คุ้มครองทางทะเล และร่วมศึกษาดูงานในพื้นที่คุ้มครองทางทะเลที่ประสบความสำเร็จในการบริหารจัดการฯ ของสาธารณรัฐเกาหลี  ได้แก่ Songdo Getbol (Ramsar Wetlands) และ Suncheon man, World Natural Heritage Site การประชุมครั้งนี้มีผู้เข้าร่วมจำนวน 17 คน จาก 3 ประเทศ ได้แก่ บังคลาเทศ ปากีสถาน และประเทศไทย