ข่าวประชาสัมพันธ์

ประชุมชี้เเจงสร้างความเข้าใจเเนวคิดการบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลเเละชายฝั่งตามเเนวทางเศรษฐกิจสีน้ำเงิน (Blue Economy)

ประชุมชี้เเจงสร้างความเข้าใจเเนวคิดการบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลเเละชายฝั่งตามเเนวทางเศรษฐกิจสีน้ำเงิน (Blue Economy)

วันที่ 9 พฤษภาคม 2567 กองอนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเล โดยส่วนจัดการพื้นที่คุ้มครองทางทะเล พร้อมด้วย นายวรรณเกียรติ ทับทิมแสง ผู้เชี่ยวชาญพิเศษด้านการจัดการทรัพยากรเเละระบบนิเวศทางทะเล จัดประชุมชี้เเจงสร้างความเข้าใจเเนวคิดการบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลเเละชายฝั่งตามเเนวทางเศรษฐกิจสีน้ำเงิน (Blue Economy) ณ วรรณาโฮมสเตย์ อำเภอเเหลมสิงห์ จังหวัดจันทบุรี โดยมี นายมนต์สิทธิ์ ไพศาลธนวัฒน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี ให้เกียรติเป็นประธาน  วัตถุประสงค์เพื่อสร้างความเข้าใจเเละขับเคลื่อนการใช้ประโยชน์ทรัพยากรทางทะเลเเละชายฝั่งตามเเนวทางเศรษฐกิจสีน้ำเงิน (Blue Economy) ผู้เข้าร่วมการประชุม ประกอบด้วยผู้แทนหน่วยงานภาครัฐ องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้ทรงคุณวุฒิจังหวัดจันทบุรี กลุ่มเครือข่ายจังหวัดจันทบุรี เเละเจ้าหน้าที่กรมทรัพยากรทางทะเลเเละชายฝั่ง จำนวนทั้งสิ้น 70 คน