ข่าวประชาสัมพันธ์

ผลการเบิกจ่ายประจำปี 2562 ไปพลางก่อน (ประจำเดือนตุลาคม 2562)

ผลการเบิกจ่ายประจำปี 2562 ไปพลางก่อน (ประจำเดือนตุลาคม 2562)

สรุปผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (ไปพลางก่อน) จากระบบ GFMIS ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2561 - 31 ตุลาคม 2562

ดาวน์โหลด

GF รายสำนัก ณ 31 ต
ประเภทไฟล์ : .pdf ขนาด : 0.22 Mb จำนวนดาวน์โหลด : 15