ข่าวประชาสัมพันธ์

ศอปล.10(ตะกั่วป่า พังงา) ร่วมลาดตระเวนตรวจสอบการขึ้นวางไข่ของเต่ามะเฟือง(เดินเต่า)

ศอปล.10(ตะกั่วป่า พังงา) ร่วมลาดตระเวนตรวจสอบการขึ้นวางไข่ของเต่ามะเฟือง(เดินเต่า)

สำนักงานทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ 6 ขอรายงานผลการปฏิบัติงานของศูนย์เฝ้าระวังและติดตามสถานการณ์เต่ามะเฟือง หาดท่าไทร อำเภอท้ายเหมือง จังหวัดพังงา และหลุมฟักไข่เต่ามะเฟืองหาดเกาะคอเขา อำเภอตะกั่วป่า จังหวัดพังงา วันที่  10 กุมภาพันธ์ 2567 ดังนี้ 
1. เจ้าหน้าที่ศูนย์อนุรักษ์ทรัพยากรป่าชายเลนที่ 9(บางวัน พังงา) รับมอบเวรและ ปฎิบัติงานเวรเฝ้าระวังป้องกันดูแลความปลอดภัยหลุมฟักไข่เต่ามะเฟือง      
2. ดูแลความปลอดภัยหลุมฟักไข่เต่า ดูแลความเรียบร้อย จัดเก็บขยะและเฝ้าระวังดูระดับน้ำทะเลสูงสุดและเตรียมความพร้อมในการป้องกันหากน้ำทะเลมีแนวโน้มจะท่วมถึงหลุมฟักไข่ 3. นายสุริยะ  สอนเสริม ผอ.สสค./ผอ.ศอปล.10(ตะกั่วป่า พังงา) บันทึกข้อมูลหลุมฟักไข่ส่งข้อมูลให้เจ้าหน้าที่ศูนย์วิจัยทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งทะเลอันดามันตอนบน(ศวอบ.) เพื่อติดตามการพัฒนาการการฟักไข่ 4. เจ้าหน้าที่ศูนย์อนุรักษ์ทรัพยากรป่าชายเลนที่ 10(ตะกั่วป่า พังงา) ร่วมกับเจ้าหน้าที่เวรเฝ้าศูนย์ฯ จัดชุดลาดตระเวน 2 ชุด ลาดตระเวนตรวจสอบการขึ้นวางไข่ของเต่ามะเฟือง(เดินเต่า) ตั้งแต่เวลา 23.30 น. - 03.00 น. บริเวณชายหาดท้ายเหมือง และชายหาดท่าไทร ปรากฎว่าไม่มีแม่เต่าขึ้นมาวางไข่แต่อย่างใด