ข่าวประชาสัมพันธ์

ศอปล.10(ตะกั่วป่า พังงา) ปลูกป่าชายเลน เนื่องในวันป่าชายเลนแห่งชาติ ประจำปี พ.ศ. 2567

ศอปล.10(ตะกั่วป่า พังงา) ปลูกป่าชายเลน เนื่องในวันป่าชายเลนแห่งชาติ ประจำปี พ.ศ. 2567

วันที่ 14 พฤษภาคม 2567 นายธเนศ  มั่นน้อย ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ 6  เป็นประธานเปิดโครงการและร่วมปลูกป่าชายเลน เนื่องในวันป่าชายเลนแห่งชาติ ประจำปี 2567 ในการนี้ ผอ.สอป. ผอ.สอช. ผอ.ศบปล.จ.พังงา  ผอ.ศูนย์ฯ เจ้าหน้าที่ในสังกัด สทช.6 พร้อมด้วยหน่วยงานในพื้นที่ ประกอบด้วย อำเภอตะกั่วป่า  กองร้อยตำรวจตระเวนชายแดนที่ 425  เทศบาลตำบลบางนายสี มูลนิธิการศึกษาเพื่อการพัฒนา และประชาชนจิตอาสา รวม 60 คน ร่วมกันปลูกป่าชายเลน จำนวน 1,000 ต้น ในพื้นที่ป่าชายเลนท้องที่หมู่ที่ 7 ตำบลบางนายสี อำเภอตะกั่วป่า จังหวัดพังงา โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ เทิดพระเกียรติและน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ที่ทรงมีพระดำรัสเกี่ยวกับป่าชายเลนเป็นครั้งแรก เมื่อวันที่ 10 พฤษภาคม 2534  อีกทั้ง เป็นการรณรงค์ ประชาสัมพันธ์ให้หน่วยงานต่างๆ ตลอดจนประชาชน ได้เห็นคุณค่าและประโยชน์ของป่าชายเลน และร่วมกันอนุรักษ์ ฟื้นฟูให้สมบูรณ์ยังยืนตลอดไป