ข่าวประชาสัมพันธ์

ศอปล.10(ตะกั่วป่า พังงา) ลาดตระเวนคุ้มครองป้องกันการบุกรุกทำลายทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง

ศอปล.10(ตะกั่วป่า พังงา) ลาดตระเวนคุ้มครองป้องกันการบุกรุกทำลายทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง

วันที่ 20 มิถุนายน 2567 ศูนย์อนุรักษ์ทรัพยากรป่าชายเลนที่ 10 (ตะกั่วป่า พังงา) เจ้าหน้าที่ 3 นาย ปฏิบัติงานลาดตระเวนเชิงคุณภาพ โดยรถยนต์และเดินเท้า เพื่อคุ้มครองป้องกันการบุกรุกทำลายทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ท้องที่บ้านบางนายสังข์ หมู่ที่ 5 ตำบลบางนายสี อำเภอตะกั่วป่า จังหวัดพังงา ในเขตป่าสงวนแห่งชาติป่าเลนโครงการอำเภอตะกั่วป่าและป่าเขาบางนายสี ระยะทางประมาณ 3.8 กม. ขณะลาดตระเวนไม่พบการบุกรุกทำลายทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง แต่อย่างใด  พร้อมนี้ ได้พบปะผู้นำชุมชนและราษฎรในพื้นที่ เพื่อประชาสัมพันธ์ด้านการอนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง การเฝ้าระวังดูแลสัตว์ทะเลหายาก ซึ่งหากพบสัตว์ทะเลหายากบาดเจ็บหรือเสียชีวิต ให้แจ้งเจ้าหน้าที่โดยเร็ว เพื่อเข้าตรวจสอบและช่วยเหลือกรณีบาดเจ็บ และขอความร่วมมือ ไม่ทิ้งขยะลงในแม่น้ำ ป่าชายเลนหรือในทะเล เพื่อช่วยกันแก้ไขปัญหาขยะทะเล