ข่าวประชาสัมพันธ์

ศอปล.10(ตะกั่วป่า พังงา) ร่วมบริจาคโลหิตตามโครงการ Plus One Blood Donate , More Blood More Live

ศอปล.10(ตะกั่วป่า พังงา) ร่วมบริจาคโลหิตตามโครงการ Plus One Blood Donate , More Blood More Live

วันที่ 10 กรกฎาคม 2567 สำนักงานทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ 6 โดยเจ้าหน้าที่ศูนย์อนุรักษ์ทรัพยากรป่าชายเลนที่ 10 (ตะกั่วป่า พังงา)  ร่วมบริจาคโลหิตตามโครงการ Plus ๑ เพิ่มจำนวนครั้ง เพิ่มโลหิต เพื่อชีวิต (Plus One Blood Donate , More Blood More Live)  ซึ่งเหล่ากาชาดจังหวัดพังงา ร่วมกับ ภาคบริการโลหิตแห่งชาติ จังหวัดภูเก็ต ได้ออกหน่วยรับบริจาค ณ ศาลาประชาคมอำเภอตะกั่วป่า จังหวัดพังงา  ทั้งนี้ เพื่อได้มีส่วนร่วมในการช่วยเหลือผู้ป่วยที่จำเป็นต้องใช้โลหิตในการรักษาและผู้บาดเจ็บจากอุบัติเหตุที่ต้องใช้โลหิตจำนวนมากในการผ่าตัด อีกทั้งยังเป็นการช่วยการขับเคลื่อนการดำเนินงานของสภากาชาดไทย ในการจัดหาโลหิตสำรองไว้ในคลังเลือด ต่อไป