ข่าวประชาสัมพันธ์

ร่วมเก็บขยะชายหาดทุ่งสะโบ๊ะ อ.ทุ่งหว้า จ.สตูล

ร่วมเก็บขยะชายหาดทุ่งสะโบ๊ะ อ.ทุ่งหว้า จ.สตูล

       

วันที่ ๑๑ มีนาคนม ๒๕๖๔ เจ้าหน้าที่ศูนย์อนุรักษ์ทรัพยากรป่าชายเลนที่ 26 เข้าร่วมกิจกรรมของศูนย์อนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเลจังหวัดสตูล ดำเนินการเก็บขยะชายหาด บริเวณหาดทุ่งสะโบ๊ะ ตำบลทุ่งบุหลัง อำเภอทุ่งหว้า จังหวัดสตูล สามารถจัดเก็บขยะได้ ปริมาณทั้งสิ้น 10,737 ชิ้น น้ำหนัก 1,684 กิโลกรัม ซึ่งทำการคัดแยก ขยะส่วนใหญ่ ได้แก่ เศษโฟม ห่อ/ถุงอาหาร ขวดเครื่องดื่ม(แก้ว) ถุงก็อบแก๊บ รองเท้า และขวดเครื่องดื่ม (พลาสติก)