พระบรมฉายาลักษณ์ รัชกาลที่ 10
ป่าชายเลน
กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง
โครงการปลูกป่าชายเลน

ศูนย์อนุรักษ์ทรัพยากรป่าชายเลนที่ 26 (ทุ่งหว้า สตูล)

QR ศูนย์อนุรักษ์ทรัพยากรป่าชายเลนที่ 26 (ทุ่งหว้า  สตูล)

กิจกรรมเนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษาฯ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๓
กิจกรรมเนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษาฯ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๓

        วันที่ 28 กรกฎาคม 2563 ศูนย์อนุรักษ์ทรัพยากรป่าชายเลนที่ 26 (ทุ่งหว้า สตูล) ร่วมกิจกรรมเนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ประจำปีพุทธศักราช 2563  ในช่วงเช้าร่วมกิจกรรมจิตอาสา "วิถีใหม่ใต้ร่มพระบารมี...เราสร้างไปด้วยกัน"(ร่วมกันปลูกต้นไม้)  ณ บริเวณควนชาติ  หมู่ที่ 8  ตำบลทุ่งหว้า  อำเภอทุ่งหว้า  จังหวัดสตูล  และช่วงค่ำเข้าร่วมพิธีถวายเครื่องราชศักการะและถวายพานพุ่ม และพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล  ณ หอประชุม 100 ปี  อำเภอทุ่งหว้า

ภาพประกอบ