ข่าวประชาสัมพันธ์

ร่วมแสดงความสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ ถวายความอาลัยแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในพระบรมโกศ โดยได้ ร่วมลงนามถวายอาลัย ร่วมยืนสงบนิ่ง 3 นาทีเพื่อถวายความอาลัยแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในพระบรมโกศ. ณ สำนักงานบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ 4 จังหวัดสุราษฎร์ธานี

ร่วมแสดงความสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ ถวายความอาลัยแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในพระบรมโกศ โดยได้ ร่วมลงนามถวายอาลัย  ร่วมยืนสงบนิ่ง 3 นาทีเพื่อถวายความอาลัยแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในพระบรมโกศ. ณ สำนักงานบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ 4 จังหวัดสุราษฎร์ธานี

วันที่ (17 ต.ค.59) เวลา  09.59 น. สถานีฯ ๑๓  เข้าร่วมกับ สบทช.4 ร่วมแสดงความสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ ถวายความอาลัยแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในพระบรมโกศ โดยได้ ร่วมลงนามถวายอาลัย  ร่วมยืนสงบนิ่ง 3 นาทีเพื่อถวายความอาลัยแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในพระบรมโกศ. ณ สำนักงานบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ 4 จังหวัดสุราษฎร์ธานี