ข่าวประชาสัมพันธ์

สถานีฯ๑๓ ร่วมกับอำเภอไชยา จัดกิจกรรม วันสถาปนา กองทุนแม่ของแผนดิน

สถานีฯ๑๓ ร่วมกับอำเภอไชยา จัดกิจกรรม วันสถาปนา กองทุนแม่ของแผนดิน


     วันที่  (๒๕ พย.๕๙) สถานีฯ๑๓ ร่วมกับอำเภอไชยา จัดกิจกรรม วันสถาปนา กองทุนแม่ของแผนดิน มีนายเจริญศักดิ์ วงษ์สุวรรณ นายอำเภอไชยา เป็นประธาน โดยจัดให้มีการปลูกป่าชายเลน ใช้กล้าไม้ป่าชายเลน จำนวน ๕๐๐ กล้า ปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ ชนิด กุ้งก้ามกราม จำนวน ๒๐๐,๐๐๐ ตัว และปลากระพง จำนวน ๑๒,๐๐๐ ตัว มีผู้เข้าร่วม ๒๐๐ คน ณ หนองนนทรี ม.๑ ต.ตะกรบ อ.ไชยา จ.สฎ.